Διάφορα Δημόσια Έργα

   
         
 
Στο ενεργητικό της εταιρίας μας βρίσκονται και εξειδικευμένες κατασκευές. Όπως προβλήτες, αρδευτικά, φράγματα αντιστήριξης και πολλά άλλα. Τα έργα μας στέκουν διάσπαρτα στο νομό Ευρυτανίας και όχι μόνο. Είναι μάρτυρες αντοχής απόδειξη - υπογραφή της μεγάλης τεχνογνωσίας που διαθέτουμε.