Επικοινωνία

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΡΙΑ

Μ. ΜΠΕΡΜΠΕΡΗΣ - Ν. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Κωνσταντίου Σακαλή 7, Τ.Κ.: 36100 Καρπενήσι

Τηλ: 22370 21256 & 22370 80115