Διαμερίσματα & Γραφεία

Αγία Παρασκευή
"Λαγκαδιά"
"Δικαστήρια" 1ο
Νικολάου Στράτου 1ο

Διαμερίσματα σε εξέλιξη

Νικολάου Στράτου 2ο
"Δικαστήρια" 2ο