Νεράιδες (2). Νερά και βλάστηση.

   

Ο οικισμός Νεράιδες στον Άγιο Νικόλαο πληθαίνουν μετά τη μεγάλη ζήτηση που είχαν. Έτσι η εταιρία μας σχεδίασε και τις προεκτείνει με νέα σπίτια με την ίδια ακριβώς αντίληψη, τα οποία ολοκληρώνονται σύντομα.